ชมรมคนห่วงหัว สก๊อย-แว้นเสี่ยง

 

ชมรมคนห่วงหัว สก๊อย-แว้นเสี่ยง

 

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิ เมาไม่ขับ บอกว่าในแต่ละวันมีจำนวนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ กว่าครึ่งที่หัวกำลังตกอยู่ในภาวะ วิกฤติเสี่ยงสมองไหล เหตุเพราะขาดการป้องกันที่ดี

ผลการสำรวจของมูลนิธิไทยโรดส์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปี 2553 พบว่า ภาพรวมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์มีอัตราการสวมหมวกกันน็อกอยู่ในเกณฑ์ต่ำ คิดเป็น 44%

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ซ้อนท้ายมีอัตราการสวมหมวกกันน็อกต่ำมาก เพียง 19% เท่านั้น

น่าตกใจว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ร้อยละ 90 ของผู้บาดเจ็บสาหัสและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ มีสาเหตุจากการบาดเจ็บที่ศีรษะอันเป็นผลจากการไม่สวมหมวกกันน็อก

แม้ว่าปีที่แล้วรัฐบาลจะประกาศเป็นปีรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% และมอบนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันรณรงค์ แต่จากข้อมูลการสำรวจอัตราการสวมหมวกกันน็อกในภาพรวมปี 2554

โดยมูลนิธิไทยโรดส์ฯ พบว่า มีอัตราการสวมหมวกฯเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 2% เท่านั้นเอง

คุณหมอแท้จริง ย้ำว่า หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปคนไทยที่ใช้รถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวกกันน็อกที่ประมาณการเป็นตัวเลขคาดว่าน่าจะมีมากกว่า10 ล้านคน ก็ต้องเสี่ยงหัวถูกน็อกสมองไหล ซึ่งอาจตายหรือไม่ก็พิการถาวรได้

ชมรมคนห่วงหัวมีความห่วงใยคนไทยต่อปัญหาสมองไหลจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ตั้งหวังอยากให้คนไทยเห็นความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถช่วยป้องกันอันตราย ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้โดยต้องไม่คิดว่า…การตายจากอุบัติเหตุเป็นเรื่องของโชค

ชะตา และอยากให้ทุกคนคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องระดมความคิด เพื่อนำมาใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์หันมาสนใจสวมใส่หมวกกันน็อกกันมากขึ้น

โดยเชื่อว่าความพยายามทั้งหมดไม่เกินความสามารถของคนไทย ที่จะสร้างสรรค์หาวิธีที่จะหยุดสมองไหลช่วยชีวิตคนไทยไม่ให้ตายก่อนวัยอันควรได้

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ