ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง หยุดโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากลุ่มเสี่ยง'ปศุสัตว์'สั่งปูพรมทั่วประเทศ


ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง หยุดโรคพิษสุนัขบ้า  thaihealth


นายอยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เฝ้าระวังเชิงรุก ค้นหาสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน จากการรายงานในระบบ ThairabiesNet พบโรคพิษสุนัขบ้า 108 ตัวอย่าง จากตัวอย่างที่ส่งตรวจ 2,423 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 83 ตำบล 22 จังหวัด โดยเป็นพื้นที่ตำบลเดิมที่เคยเกิดโรคในปีที่ผ่านมา 25 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 30.12 และจากจำนวนตัวอย่างสุนัขที่พบผลบวกทั้งหมด พบโรคในสุนัขจรจัดมากถึง ร้อยละ 60.78 จึงจำเป็นต้องเร่งรัดให้มีการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดที่เป็นระบบและยั่งยืน


อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับพื้นที่เกิดโรคเพื่อนำไปฉีดให้กับสัตว์กลุ่มเสี่ยง โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์อย่างน้อยร้อยละ 80% โดยเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 เร่งรัดให้มีการผ่าตัดทำหมันสุนัขให้ได้อย่างน้อยปีละ 80,000 ตัว เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขให้มากที่สุด มีการขึ้นทะเบียนสัตว์และประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ และหยุดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในที่สุด


ดังนั้นจึงขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่านร่วมหยุดโรคพิษสุนัขบ้า โดยนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปี ควรเลี้ยงสัตว์โดยมีรั้วรอบขอบชิดไม่เลี้ยงปล่อยนอกบ้าน ไม่ทิ้งสัตว์ให้กลายเป็นสัตว์จรจัด และที่สำคัญที่สุดหากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์ 0-2653-4412 เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code