ฉีดยุงป้องกันไข้เลือดออก

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า


ฉีดยุงป้องกันไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตพญาไท กล่าวว่า เขตได้จัดทำแผนฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงและสัตว์นำโรคพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเขตจะเข้าฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชนต่างๆ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 บริเวณชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล)


จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการปิดภาชนะให้มิดชิด ใส่เกลือแกงในจานรองขาตู้ และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งขอรับบริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร.02-2794141 ต่อ 6470

Shares:
QR Code :
QR Code