ฉายหนัง-เสวนา ประเด็นครอบครัวไทย

ที่มา : เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนเเปลงสังคมภาคเหนือตอนบน


ภาพประกอบจากเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนเเปลงสังคมภาคเหนือตอนบน


ฉายหนัง-เสวนา ประเด็นครอบครัวไทย thaihealth


จ.เชียงใหม่ ฉายหนังและเสวนาประเด็นครอบครัวไทย


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนัก 4 สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว และเครือข่ายคนทำหนังอิสระ Moving Image จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์สั้นครอบครัวและกิจกรรมเสวนา ภายใต้ชื่องาน As The Family Short Film  เพื่อเป็นการสร้างมุมมองการเรียนรู้ถึงรูปแบบครอบครัวไทยในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงมุมมองของการสร้างครอบครัวเข้มแข็งบนสถานการณ์ความหลากหลาย ดูทีวีทีวีการฉายภาพยนตร์สั้นถึง 3 เรื่อง ได้แก่ คำตอบ, HP Health Point ,Twilight of Ours


พร้อมทั้งช่วงท้ายของกิจกรรมยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ จากเครือข่ายกลุ่มคนทำหนังต่อมุมมองของการผลิตภาพยนตร์สั้นในประเด็นครอบครัว รวมถึงมีวิทยากรพิเศษ นายแพทย์อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณนเรศ สงเคราะห์สุข ผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติไอโอจีที เอ็นทีโอ มูฟเม้นท์ โดยบรรยากาศในเวทีมีนักเรียนนักศึกษา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-302-4761 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ