ฉะเชิงเทราถอดบทเรียนงานสวดมนต์ข้ามปี 2556

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดเวทีถอดบทเรียนงานสวดมนต์ข้ามปี 2556

เมื่อวันที่ 8  มกราคม  2557 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฉะเชิงเทรา จัดเวทีถอดบทเรียนงานสวดมนต์ข้ามปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม โดยมีนายสุพัฒน์  ธนะพิงค์พงษ์ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนิกร จันธรรมมาพิทักษ์ นายก ทต.พนมสารคาม

ผู้แทนทั้ง 10 อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลและคณะทำงาน นำเสนอการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีในแต่ละอำเภอ ซึ่งมีการคณะกรรมการอำเภอ ขับเคลื่อนโดยบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น วัฒนธรรมอำเภอ เครือข่ายประชาสังคม นายอำเภอ เจ้าคณะอำเภอ ซึ่งสามารถขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดที่มีการจัดที่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก และมีการหน่วยงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างขันแข็ง ทำงานในส่วนระดับจังหวัด

ปีนี้ขับเคลื่อนไปได้อย่างประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้อเสนอ จากการถอดบทเรียน ควรมีจอสไลด์ขึ้นบทสวดมนต์ จะได้สวดพร้อมเพรียง  ข้อดี สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ปีนี้ทำให้ประชาชนรับรู้อย่างวงกว้าง เช่น โทรทัศน์ วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี หอกระจายข่าว เสียงตามสาย รถแห่ สิ่งที่สำคัญ มีการมอบเกียรติบัตรธรรม และใบโพธิ์ 1 คำอธิฐาน 1 ความดี ดิถีขึ้นปีใหม่ ซึ่งเวลาติดต้นโพธิ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำธนบัตรติดเป็นจำนวนมาก 

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฉะเชิงเทรา โดย ชลิตา ขวัญละมูล

Shares:
QR Code :
QR Code