ฉะเชิงเทราจัดเต็ม “งดเหล้า เข้าพรรษา 2556”

นับเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนต่างก็ให้ความสำคัญในการประพฤติตนเป็นคนดี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยการตั้งปณิธาน “ลด ละ เลิกอบายมุข” ในช่วงวันเข้าพรรษาปีนี้

เช่นเดียวกับหลายอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ต่างก็มีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งมีภาพบรรยากาศน่าประทับใจมาฝากกันด้วย

เริ่มต้นที่กิจกรรมรณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา เมาไม่ขับ ณ สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงห้างบิ๊กซี สาขาฉะเชิงเทรา โดยความร่วมมือของมูลนิธิเหยื่อเมาไม่ขับ ร่วมกับคุมประพฤติจังหวัด, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฉะเชิงเทรา, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยแจกสติ๊กเกอร์ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเมาแล้วขับด้วย

ถัดมาที่อำเภอราชสาส์น ได้มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โดยนายสมชาย  ตันมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ พร้อมด้วยนายบุญสืบ จันทร์เจริญ ผอ.รพ.สต.เมืองใหม่ โรงเรียนและหน่วยงานราชการ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากการแห่เทียนเข้าพรรษาแล้ว ยังมีการปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก

เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ที่ร่วมกับโรงเรียน อสม. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และประชาชนในอำเภอสนามชัยเขตจัดกิจกรรมรณรงค์แห่เทียนเข้าพรรษา และรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

ไปดูภาพบรรยากาศที่อำเภอพนมสารคามกันบ้าง โดยมี นายนิกร  จันธรรมมาพิทักษ์ นายกเทศบาลตำบลพนมสารคาม พร้อมกับนายบรรจบ จันทร์เจริญ ผอ.กองสาธารณสุข ทต.พนมสารคาม อสม. ประธานชุมชน หน่วยงานราชการ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกันจัดกิจกรรมแแห่เทียนเข้าพรรษา มีประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก

ปิดท้ายที่กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ของ อำเภอบางคล้า ที่ได้รับความร่วมมือจาก ชมรมผู้สูงอายุ อสม. องค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงก โรงเรียน และประชาชน

อย่างไรก็ตามตลอด 3 เดือนนับจากนี้ ถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ทุกคนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ เพื่อตัวเองและครอบครัว โดยเฉพาะการ “ลด ละ เลิกอบายมุข งดเหล้า เข้าพรรษา”

 

 

เรียบเรียงโดย : ภาวิณี เทพคำราม team content www.thaihealth.or.th

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฉะเชิงเทรา โดยสุภาวดี ใจกว้าง

Shares:
QR Code :
QR Code