“ฉลาดทำบุญออกพรรษา : เย็บถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน”

           โครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา จัดกิจกรรม "ฉลาดทำบุญออกพรรษา :เย็บถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” เป็นการจัดทำถุงผ้าสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่ยากจน วันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ สวนโมกข์กรุงเทพ ฯ


/data/content/25822/cms/e_bklmnpqvyz56.jpg


           นางสาวพรทิพย์ ฝนหว่านไฟ ผู้รับผิดชอบโครงการฉลาดทำบุญด้วยจิตอาสา ปี 3 กล่าวว่า “ช่วงเทศกาลออกพรรษา (8 ตุลาคม) เป็นเวลาที่ศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญเป็นจำนวนมาก โครงการฯ จึงได้จัดกิจกรรม "ฉลาดทำบุญออกพรรษา : เย็บถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” เป็นกิจกรรมฝึกสติเรียนรู้สภาวะภายในตนเอง ผสมผสาน“งานอาสา”เพื่อสังคม เพื่อให้การทำบุญเกิดความสุขอันประณีตอย่างแท้จริง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


           ทั้งนี้ถุงผ้าที่ทำเสร็จแล้วจะนำไปมอบให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ที่เป็นศูนย์กลางรักษาผู้ป่วยเด็กจากทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้ารักษาจำนวนมาก ปัญหาหนึ่งที่พบคือ ระหว่างที่เด็กนอนรักษาตัว พวกเขาจะได้รับการจ่ายยาให้หลายขนาน แต่พวกเขามักไม่มีอุปกรณ์ที่จะใส่ยาและสิ่งของต่างๆ เพื่อนำกลับบ้านได้อย่างสะดวกเพียงพอ ทางโรงพยาบาลจึงมีแนวคิดจัดทำถุงผ้าขนาดใหญ่พอเหมาะสำหรับอำนวยความสะดวกมอบให้ผู้ป่วยเด็ก ซึ่งหลายคนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน 


           กิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 -16.30 น. ที่ โถงกิจกรรมชั้น 1 สวนโมกข์กรุงเทพ จำนวนที่เปิดรับ  500 คน ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมสามารถเตรียมมาได้ (ถ้ามี) 1. เข็มเย็บผ้า (1 เล่ม) 2. ด้าย ไม่จำกัดสี (1 หลอด) 3. เข็มหมุด (10 เล่ม) 4. กรรไกร (1 อัน) 5. ปากกา (1 ด้าม) 6. ขวดใส่น้ำดื่ม (สวนโมกข์มีตู้กดน้ำดื่มบริการ) 


           ช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครผ่านระบบในเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา www.jitarsabank.com/user/signup หรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ : โครงการฉลาดทำบุญ (เครือข่ายพุทธิกา) โทรศัพท์ : 0-2882-4387ต่อ 11, 21 อีเมล : [email protected] เฟซบุ๊ก: boonvolunteer  เว็บไซต์: www.budnet.org/boonvolunteer


 


 


             ที่มา : เครือข่ายพุทธิกา


             ภาพประกอบจากธนาคารจิตอาสา

Shares:
QR Code :
QR Code