ฉลองปริญญาเมาไม่ขับ

หมอแท้จริงเตือนบัณฑิต-ผู้ปกครอง ฉลองรับปริญญาเมาไม่ขับ

คุณหมอแท้จริง ศิริพานิชคุณหมอแท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม หลายสถาบันอุดมศึกษาได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง และกลุ่มรัตนโกสินทร์ รวมบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า 1 แสนคน

ซึ่งทุกปีจะมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรจากการเมาแล้วขับอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นจากสถิติในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ปี 2554 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการรับปริญญาของหลายสถาบันอุดมศึกษามีบัณฑิตเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงกว่า 20 ราย แยกเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล 1 ราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ราย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ราย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 3 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2 ราย

มูลนิธิเมาไม่ขับ เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า การที่บุคคลในครอบครัวสำเร็จการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายินดี เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง แต่น่าเสียดายที่หลายครอบครัวเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับรถก่อให้เกิดโศกนาฏกรรม นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างน่าเสียดาย

จึงขอวิงวอนมายังบัณฑิต พ่อแม่ผู้ปกครอง และญาติสนิทมิตรสหาย บุคคลในครอบครัว ขอให้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในการเฉลิมฉลองความสำเร็จของบุตรหลานและบุคคลในครอบครัว แต่ถ้าจำเป็นต้องดื่มขอให้งดเว้นการขับขี่ยานพาหนะอย่างเด็ดขาด ให้ใช้รถสาธารณะแทน เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

สำหรับร้านอาหารหรือสถานบันเทิงที่มีบัณฑิตไปจัดเลี้ยงฉลองปริญญา ขอให้จัดสถานที่พักให้กับผู้มาใช้บริการหรือจัดบริการพนักงานขับรถส่งเพื่อความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ

ที่มา: คอลัมน์ไฟเหลือง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

Shares:
QR Code :
QR Code