จ.แข่งขันเรือยาวประเพณี ปลอดเหล้า

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


จ.แข่งขันเรือยาวประเพณี  ปลอดเหล้า thaihealth


ชาวอำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีช่วงเข้าพรรษา ชิงถ้วยรางวัลของพระมหา วุฒิชัย  ว.ชิรเมธี ประจำปี 2559 


ที่สะพานพัฒนาภาคเหนือ(บ้านท่าค้ำ) อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายสุรพล  วงศ์สุไพศาล  นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประจำปี 2559   ที่ทางสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอท่าวังผา ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีอันดี ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


ซึ่งการแข่งขันเรือยาวประเพณีของชาวอำเภอท่าวังผาครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการเปิดแข่งเรือนัดเปิดสนาม มีเรือส่งเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้นจำนวน 35 ลำ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทการแข่งขันเรือเร็วและประเภทเรือใหญ่ จำนวน 6   ลำ  เรือกลาง  10   ลำ  และเรือเล็ก จำนวน 19  ลำ  การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท  คือประเภทใหญ่รางวัลชนะเลิศ เงินสดจำนวน 20,000 ประเภท เรือกลางเงินรางวัล  15,000 บาท ประเภทเรือเล็ก เงินรางวัล 12,000 บาท   ซึ่งจะทำการแข่งขัน จำนวน 2  วัน  ระหว่างวันที่  3 – 4 กันยายน 2559


โดยทางอำเภอท่าวังผาและเทศบาลท่าวังผา ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือ ขึ้นเป็นประจำทุกปี  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีของท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่ปฏิบัติกันมาช้านาน   ซึ่งเรือแข่งของชาวจังหวัดน่าน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามไม่เหมือนเรือแข่งจังหวัดอื่นๆ เป็นเรือขุดแบบเรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปาก ชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอ สง่างาม ลำตัวเรือทาสีสวยสด และมีลวดลายที่สวยงาม จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่านทุกคน


ส่วนการพากย์เรือ ได้มีเด็กเยาวชนรุ่นใหม่มาพากษ์เรือ ที่ได้สร้างสีสรรค์ในการพากย์เรือในลีลาสนุกสนาน รวมถึงกองเชียร์เรือแข่ง ของหมู่บ้าน  ได้ส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขัน ต่างพากันเชียร์เรือแข่งหมู่บ้านตนเองอย่างสุดมันส์ พร้อมกันนี้ ทาง สสส. และกลุ่มเด็กเยาวชน ได้ร่วมรณรงค์การแข่งเรือยาวประเพณี ปลอดเหล้า-เบียร์ ปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทุกชนิด รวมถึงการรณรงค์ งดการสูบบุหรี่ ในพื้นที่ที่มีประชาชน จำนวนมากด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code