จ.เลยจัดเวทีเสวนา “รวมพลคนทำดี งานศพปลอดเหล้า การพนัน”

 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย จับมือเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย จัดเวทีเสวนา รวมพลคนทำดี “งานศพปลอดเหล้า การพนัน”  ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.เลย 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย ได้จัดเวทีการเสวนา “รวมพลคนทำดี งานศพปลอดเหล้า การพนัน” โดยมีภาคีเครือข่ายหลากหลายหน่วยงานร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์จังหวัดเลย งานศพ งานเศร้าปลอดเหล้า การพนัน  ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.เลย

ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนา จ.เลย กล่าวว่า ได้เชิญตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เช่น วัฒนธรรม  พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมฯ  เขตพื้นที่การศึกษาฯ  ปกครอง  สื่อมวลชน ฯลฯ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และหาแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดงานศพในพื้นที่จังหวัดเลยให้ปลอดแอลกอฮอล์  และการพนัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากการพูดคุยทุกฝ่ายพร้อมที่จะร่วมมือกันและประกาศเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนโครงการนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดเลย ตลอดจนได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบ วิธีการในการดำเนินการและให้มีความยั่งยืน

นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอเอราวัณ (นายอำเภอต้นแบบ ลด ละ เลิก อบายมุข ของจังหวัดเลย) กล่าวว่า ดีใจและให้ความสำคัญมากจึงต้องเดินทางมาร่วมประชุมเอง ในพื้นที่ได้ส่งเสริมงานบุญประเพณีให้ปลอดเหล้า เช่น บั้งไฟล้าน  งานศพปลอดเหล้าฯ และเห็นดีด้วยที่จะขยายและส่งเสริมให้ทุกอำเภอในจังหวัดเลยร่วมโครงการนี้ เพื่อลดรายจ่าย ป้องกันปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน สร้างบุญกุศลให้กับผู้ตาย  เป็นการสร้างค่านิยมที่ดีงาม ตลอดจนเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ให้กับเด็กเยาวชนอีกด้วย

“ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเวทีในวันนี้ถือว่าเป็นคณะผู้ก่อการดีที่จะทำให้ชุมชนในเมืองเลยมีสุขและเข้มแข็ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ที่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เช่นนี้” นายอำเภอเอราวัณกล่าว

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code