จ.เพชรบุรี จัดเวทีพัฒนาเส้นทางนำร่องการปั่น 3 ชุมชน

ที่มา : แฟนเพจเด็กเพชรอ่านเมือง


ภาพประกอบจากแฟนเพจเด็กเพชรอ่านเมือง


จ.เพชรบุรี จัดเวทีพัฒนาเส้นทางนำร่องการปั่น 3 ชุมชน thaihealth


จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาเส้นทางนำร่อง 3 ชุมชน ให้เอื้อต่อการเดินและใช้จักรยาน


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ จังหวัดเพชรบุรี ที่ชุมชนวัดเกาะ ชุมชนถนนคลองกระแชง และชุมชนซอยตลาดริมน้ำ (สามวันติด) สถาบันอาศรมศิลป์ ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาเส้นทางนำร่อง 3 ชุมชน เพื่อเอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยาน สำหรับการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตประจำวัน และการจัดการ การท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อชี้แจงโครงการ และขอรับฟังความคิดเห็น ทางทีมงานจึงได้ออกแบบเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับชุมชนในเบื้องต้น และนำความคิดเห็นไปปรับปรุงในลำดับต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code