จ.เชียงราย เปิดโครงการถนนคนดี

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊ค พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ


จ.เชียงราย เปิดโครงการถนนคนดี  thaihealth


จ.เชียงราย เปิดโครงการถนนคนดี ประชารัฐร่วมใจ


ที่หอประชุมสมเด็จย่า อาคาร C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป็นประธานเปิดโครงการถนนคนดี ประชารัฐ ร่วมใจจังหวัดเชียงราย ซึ่งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ร่วมกับจังหวัดเชียงราย สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน มีการขับขี่ที่ถูกต้อง ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่มีแนวโน้มจะเกิดเพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว


โดยหลังเปิดโครงการถนนคนดี ประชารัฐ ร่วมใจจังหวัดเชียงรายในวันนี้แล้ว จังหวัดฯ จะขยายผลการดำเนินโครงการไปยัง 18 อำเภอของจังหวัดต่อไป ซึ่งภายในพิธีเปิดมีการเปิดวีทีอาร์การเกิดอุบัติเหตุ จากนั้น นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำผู้เข้าร่วมในพิธีกล่าวคำปฏิญาณ และให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าเว็บเพจถนนคนดี มีการมอบหมวกกันน็อคและเสื้อถนนคนดี


สำหรับโครงการถนนคนดี มีพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีการเปิดตัวโครงการฯ ครั้งแรก ที่สยามพารากอน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และครั้งที่ 2 ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 3 ที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 4 คือที่จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปท.  นักเรียน นักศึกษา และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกว่า 3,000 คน

Shares:
QR Code :
QR Code