จ.เชียงราย ชวนกินผักผลไม้วันละ 400 กรัม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


จ.เชียงราย ชวนกินผักผลไม้วันละ 400 กรัม thaihealth


จ.เชียงราย ชวนกินผักผลไม้วันละ 400 กรัม สร้างสุขภาพดี


ที่บริเวณถนนคนม่วน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดกิจกรรม ชวนกินผักผลไม้ปลอดภัย วันละ 400 กรัม เพื่อสุขภาพ ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มายังถนนคนม่วนได้ร่วมงาน โดยโครงการที่จัดขึ้น เป็นหนึ่งในโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้คนไทยกินผักผลไม้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ที่มีการวิจัยแล้วพบว่าช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งภายในงานได้มีการนำกลุ่มผู้จำหน่ายผักผลไม้ปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงราย นำสินค้ามาวางจำหน่ายพร้อมกับมีการสาธิตวิธีการทำน้ำผักผลไม้ปั่น ที่ทำอย่างไรให้เกิดการกินผักผลไม้ได้ถึง 400 กรัม ต่อวัน


จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมในการบริโภคผักผลไม้เพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน ให้มีการบริโภคผักและผลไม้ได้อย่างเพียงพอ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ