จ.อุบลฯ รณรงค์ ‘ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย’

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เว็บไซต์ไทยรัฐ 


จ.อุบลฯ รณรงค์ \'ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย\' thaihealth


อุบลฯ จัดรณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย หน้าโรงเรียน เผยผลสำรวจช่วง 16 ปี ที่ผ่านมา พบแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในเด็กกลุ่มอายุ 10-14 ปี สูงขึ้นถึงร้อยละ 28


เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.60 ที่ บริเวณหน้าโรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย อุบลราชธานี ขึ้น ซึ่งมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน


ร่วมชมการจำลองสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อนำไปสู่การสร้างความตระหนักถึงอันตรายของการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเด็กวัยต่ำกว่า 15 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับพร้อมเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่ 1 ของกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี สาเหตุหลักมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติจราจรจะห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ แต่ในทางปฏิบัติกฎระเบียบนี้จะถูกละเลยทั้งสังคม


ผลจากการสำรวจนั้นจะพบได้ว่า เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก 9 จังหวัด จำนวน 2,822 คน ร้อยละ 57.6 นั้น สามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นแล้ว โดยเด็กที่มีอายุน้อยที่สุดที่เริ่มหัดขับคือ อายุ 7 ปี ส่วนในช่วงอายุ 10-11 ปี นั้นเป็นช่วงอายุที่เริ่มหัดขับมากที่สุด ซึ่งร้อยละ 63.8 เป็นการสอนโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งจากการศึกษาของศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กฯ พบว่า ในช่วงเวลา 16 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2543 – 2558 นั้น อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเด็กกลุ่มอายุน้อยกว่า 10 ปีนั้น มีแนวโน้มลดลง แต่เด็กกลุ่มอายุ 10-14 ปี กลับมีแนวโน้มสูงขึ้นถึงร้อยละ 28


โดยในปี 2558 เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 943 คน เป็นกลุ่มอายุ 10-14 ปี 575 คน คิดเป็นร้อยละ 61 โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ 378 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 ของเด็ก อายุ 10-14 ปี ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กที่วัยต่ำกว่า 15 ปีเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เด็กมาใช้รถใช้ถนนในวัยอันมิควร และทำให้เราสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่จะเป็นทรัพยากรในอนาคตอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code