จ.สมุทรปราการ เตรียมพร้อมงานงดเหล้าเข้าพรรษา

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


จ.สมุทรปราการ เตรียมพร้อมงานงดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


ชมรมเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสมุทรปราการเชิญประชุมเตรียมความพร้อมงดเหล้าเข้าพรรษาและการจราจร


นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแจ้งจากชมรมเฝ้าระวังภัยเสี่ยงจังหวัดสมุทรปราการและเครือข่ายต่างๆ ได้ขับเคลื่อนงานการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคมและสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ขณะนี้แผนงานที่นำเสนอโครงการไว้ได้รับการอนุมัติเพื่อให้ดำเนินการแล้ว


ชมรมเฝ้าระวังภัยปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในฐานะหน่วยงานภาคี เพื่อหารือร่วมกันในการบูรณาการงาน ในวันที่ 3 กรกกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ทะเล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยพร้อมเพรียงกัน

Shares:
QR Code :
QR Code