จ.ลำปาง เปิดศูนย์รักล้อ ให้บริการผู้ใช้จักรยานทุกรูปแบบ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


จ.ลำปาง เปิดศูนย์รักล้อ ให้บริการผู้ใช้จักรยานทุกรูปแบบ  thaihealth


เครือข่ายจักรยานสร้างสุขแห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เปิดศูนย์รักล้อ แห่งที่ 3  ของประเทศ ให้บริการผู้ใช้จักรยานทุกรูปแบบ สร้างอาชีพ สร้างรายได้นักศึกษาสายอาชีวะ พร้อมขยายศูนย์รักล้อ ทั่วประเทศไทย ให้บริการผู้ใช้จักรยานทุกรูปแบบ


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปาง ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ร่วมเปิดศูนย์รักล้อ แห่งที่ 3  ของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคลำปาง


นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง  กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ได้บริการซ่อมบำรุงดูแลและให้ความรู้เรื่องจักรยานกับทุกภาคส่วน/กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการรวมตัวทำกิจกรรมจักรยานอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งจัดทำแผนที่แนะนำเส้นทางจักรยานสร้างสุขครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลำปาง ตลอดจนการซ่อมบำรุงดูแลจักรยานโครงการตักรยานพระราชทาน   โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่สนใจในกิจกรรม/กลุ่ม/ชมรมจักรยาน  ซึ่งรวมไปถึงเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป  อีกทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีส่วนในการในการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับงานจักรยาน อย่างมีประสิทธิภาพ


จ.ลำปาง เปิดศูนย์รักล้อ ให้บริการผู้ใช้จักรยานทุกรูปแบบ  thaihealth


ด้าน ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขแห่งประเทศไทย กล่าวในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุข (NBNT) ว่า การขับเคลื่อนจักรยานสร้างสุข ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. เป็นโครงการที่ใช้จักรยานเป็นเครื่องมือการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดสุขภาวะในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกายสังคมและจิตวิญญาณโดยสร้างเปลือกถ่ายให้เข้มแข็งโดยการจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ เครือข่ายจักรยานสร้างสุขแห่งประเทศไทย  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้คู่ทักษะด้าน วิชาชีพจากการปฏิบัติจริงและมีจิตอาสาในการให้บริการแก่ชุมชนผ่านโครงการอาชีวะอาสาโครงการอาชีวะพัฒนา  รวมถึงการซ่อมบำรุงจักรยานให้แก่เครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลเป็นรูปธรรม

Shares:
QR Code :
QR Code