จ.ยโสธร เตรียมจัดงาน ‘วาระ 4 ดี’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


จ.ยโสธร เตรียมจัดงาน 'วาระ 4 ดี' thaihealth


จังหวัดยโสธร เตรียมจัดงาน kick off วาระ 4 ดี 25 กรกฎาคมนี้ พร้อมกันทั้งจังหวัด


นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดงานบุญเมืองยศ งานศพปลอดเหล้า และปลอดการพนัน จังหวัดยโสธร ตามที่จังหวัดได้กำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดเป็นวาระ 4 ดี ได้แก่ สุขภาพดี การศึกษาดี รายได้ดี การเป็นคนดี ในส่วนของวาระดี ได้ส่งเสริมให้ประชาชน รักษาศีล 5 ลด ละเลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปลอดการพนันในงานศพ และงานบุญประเพณีในพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งในที่ประชุมได้เห็นชอบ ให้จัดกิจกรรม kick off วาระ 4 ดี ในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ ด้วยการเดินรณรงค์พร้อมกันทั้งจังหวัด โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ไปตามถนนสายต่างๆ แล้วมารวมกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร และกล่าวปฏิญาณตนพร้อมกัน โดยมีการมอบประกาศนียบัตรให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ และทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ว่าจะปลอดเหล้า ปลอดการพนันในงานบุญ ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม

Shares:
QR Code :
QR Code