จ.มุกดาหาร ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


จ.มุกดาหาร ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา  thaihealth


แฟ้มภาพ


ทุกภาคส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก


เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้ร่วมกันออกรับบริจาคโลหิต  อวัยวะ และดวงตา จากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่  ณ แก่งกะเบา อำเภอหว้านใหญ่ เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน


นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สหพันธ์สภากาชาดสากล องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย   ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก  การบริจาคโลหิตและการบริจาคอวัยวะ เป็นหนึ่งในแปดภารกิจของกาชาดและถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของกาชาดทั่วโลก  เพราะนอกจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันของคนในสังคม บริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่มีการซื้อขายโลหิต เป็นการช่วยเหลือ ให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ดังสโลแกนวันผู้บริจาคโลหิตโลกในปีนี้ คือ "Be There for Someone  Else .Give blood.Share life" ทุกชีวิตมีความหมาย…ให้โลหิต..ให้ชีวิต..การจัดกิจกรรมในวันนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจากทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน รวมจำนวนกว่า 300 คน รวมถึงนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบริจาคโลหิตด้วย


นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การบริจาคโลหิตถือเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต เพราะอวัยวะจากหนึ่งร่าง สามารถนำไปช่วยผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิต ผู้ที่บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 3 เดือน จะช่วยกระตุ้นให้ไขกระดูกทำงานดีขึ้นร่างกายจะสร้างเม็ดเลือดใหม่ ๆ ขึ้นมาทดแทน ทำให้มีเม็ดเลือดที่มีคุณภาพสู่กระแสโลหิตตลอดเวลา ทำให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นส่งผลให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง หากไม่ได้บริจาคเลือดร่างกายจะขับเม็ดเลือดที่สลายตัว เพราะหมดอายุออกมาตามระบบของร่างกาย และการบริจาคโลหิตเป็นประจำ จะช่วยลดภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในรายที่ต้องการโลหิต และการบริจาคโลหิตสม่ำเสมอยิ่งให้ ยิ่งได้สุขภาพดี

Shares:
QR Code :
QR Code