จ.น่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ปลอดเหล้า-เบียร์

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ nationtv.tv


จ.น่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ปลอดเหล้า-เบียร์ thaihealth


จังหวัดน่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว จังหวัดน่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ นัดเปิดสนาม ประจำปี 2561


ที่บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561  นัดเปิดสนาม โดยมี พันเอก ดุสิต ปุระเสาร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวน่าน ลูกเรือฝีพายจากทุกชุมชนในพื้นที่ ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง


จ.น่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือยาว ปลอดเหล้า-เบียร์ thaihealth


สำหรับงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2561 ณ สนามแข่งขันริมน้ำน่าน เป็นงานประเพณีแข่งเรือที่เก่าแก่สืบต่อมาแต่โบราณ โดยมีเอกลักษณ์เรือแข่งที่โดดเด่นสวยงาม เป็นเรือขุดแบบ เรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปากชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอสง่างาม ลำตัวเรือทาสีสวยสดและมีลวดลายที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่าน โดยในปีนี้จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน และสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ร่วมจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน รวมถึงการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน หมู่บ้าน ส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 42 ลำ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท การบินไทยแอร์เอเชีย และทุกภาคส่วน เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code