จ.ตรัง เตรียมจัดงาน ‘ปั่นรอบเมืองห้วยยอด’

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


จ.ตรัง เตรียมจัดงาน 'ปั่นรอบเมืองห้วยยอด' thaihealth


เทศบาลตำบลห้วยยอด จ.ตรัง เตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรอบเมืองห้วยยอด ตามโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ 


นายกมล วรพงศ์พัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด ในฐานะประธานชมรมจักรยานอำเภอห้วยยอด เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลห้วยยอด ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมจักรยานห้วยยอด และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ตามโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะเทศบาลตำบลห้วยยอดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 พร้อมกันเวลา 07.00 น. และ เวลา 08.00 น. เริ่มปั่นในบริเวณรอบเมืองเทศบาลตำบลห้วยยอดและใกล้เคียง


ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมการสร้างชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะในเขตเทศบาลฯ ในการ่วมปลุกกระแสการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กระตุ้นให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการใช้จักรยานพาหนะคู่ใจมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นสื่อกลางในการณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนหันมาสนใจใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางในชีวิตประจำวัน ในระยะทางใกล้ๆ แทนการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดการใช้พลังงาน ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดปัญหาการจราจร และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพ ร่วมปั่นจักรยานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยจะมีการปล่อยขบวนจักรยานพร้อมปั่นจักรยานชมเมืองในเขตเทศบาลฯ ครอบคลุมทุกชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง

Shares:
QR Code :
QR Code