จ.ตรัง นำร่องสวมหมวกกันน็อคให้หนูน้อย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


จ.ตรัง นำร่องสวมหมวกกันน็อคให้หนูน้อย thaihealth


เทศบาลนครตรัง ร่วมชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ นำร่องสวมหมวกกันน็อคให้หนูน้อย แจกหมวกนิรภัยให้เด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ตามโครงการใส่หมวกให้น้อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9


เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมเปิดโครงการใส่หมวกให้น้อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเป็นการเชิญชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้หันมาปกป้องหัวลูกหลาน ด้วยการจัดหาหมวกกันน็อคสวมใส่ให้ลูกหลาน


จากอุบัติเหตุจราจรทางถนน เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตสูงสุด โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ มีสถิติเสียชีวิตสูงสุดปีละ 5,000 คน และจากการสำรวจพบว่า กว่าร้อยละ 80 ของผู้เสียชีวิตไม่สวมหมวกกันน็อค ซึ่งวันนี้ทางมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ร่วมกับ ชมรมคนห่วงหัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้จัดหาหมวกกันน็อคให้น้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ให้เป็นโครงการนำร่องของจังหวัดตรัง และเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครตรัง ได้สวมหมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่จะให้หนูน้อย น้องๆ นักเรียนได้สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะโดยสารรถส่วนตัวหรือรถรับจ้าง พร้อมกันนี้ยังเป็นการช่วยรณรงค์ทำให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนอีกด้วย โดยมีจำนวนครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมโครงการจำนวนกว่า 200 คน

Shares:
QR Code :
QR Code