จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงานชั้น 4 โซนสวนสาธารณะและชั้น 5 โซนสมาคมธรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code