จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านขับรถยนต์สำนักงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารเจ้าหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ