จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการบริหารจัดการข้อมูลและสื่อทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ