จ้างเหมาบริการบุคคลสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และงานธรรมาภิบาลข้อมูล สสส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code