จ้างออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดและวิธีการจัดการตนเองสำหรับการบูรณาการงานภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code