จ้างสื่อโฆษณาป้ายกลางแจ้งภาพนิ่ง บริเวณทางด่วนบางโคล่-ดาวคะนอง เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code