จ้างสำรวจข้อมูลสถานการณ์ ความต้องการและการทำงานพัฒนาเด็กของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง และอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ