จ้างสนับสนุนการจัดทำสื่อสารรณรงค์งานป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงในระดับพื้นที่ (ปลูกพลังบวกเด็กปฐมวัยภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมพลังการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code