จ้างศึกษาทบทวนการบริหารจัดการโครงสร้างอัตรากำลังใหม่ที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code