จ้างศึกษาการแยกหน่วยงาน (spin off) ออกจาก สสส ของ ศูนย์กิจการสร้างสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code