จ้างพัฒนาแนวทางดำเนินงานของแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะที่มีประเด็นเกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ