จ้างพัฒนาศักยภาพ ติดตามเสริมพลัง และถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ประเด็นลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code