จ้างพัฒนาศักยภาพ ติดตามเสริมพลัง และถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ประเด็นลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 10 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code