จ้างพัฒนาศักยภาพเรื่องการถอดบทเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคณะทำงานของหน่วยจัดการเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code