จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการลงพื้นที่รับฟังสรุปการดำเนินงาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างเสริมสุขภาพ จ.เพชรบุรี (สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก และสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code