จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมลิขสิทธิ์ระบบ ERP (SAP Professional) จำนวน 25 license และ (SAP Functional) จำนวน 10 license โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code