จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องประชุมและห้องเซิฟเวอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code