จ้างบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code