จ้างบริหารจัดการเวทีอบรมบริหารจัดการโครงการ (ด้านภาษี บัญชี การเงิน พัสดุ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code