จ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติและระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code