จ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา และให้คำปรึกษาระบบการบริหารพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ