จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ปีงบประมาณ 2566 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code