จ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ ๒๕๖๕ ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายการที่ ๖ ตรวจสอบโครงการรับทุนปีงบอนุมัติ ๒๕๖๕ กลุ่ม P-๐๖ จำนวน ๙ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code