จ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code