จ้างดำเนินการจ้างถ่ายทำภาพนิ่ง วีดีโอและตัดต่อคลิปวีดีโอสั้นสื่อการเรียนรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code