จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่ต่างจังหวัดและต่างประเทศ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรม Equity Leaders (EL) รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code