จ้างดำเนินการงานเปิดตัวและพัฒนาศักยภาพโครงการการพัฒนาหลักสูตรและวิทยากรรวมทั้งนวัตกรรมเพื่อขยายฐานผู้รับประโยชน์และการขับเคลื่อนการสร้างสุของค์กรอย่างเป็นระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code