จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องธุรการชั้น B1 และห้องประชุม 302 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code