จ้างจ้างสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อลงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code